Aktualności

Szanowni Klienci,

Mając na uwadze obecną sytuację spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce, oraz zdrowie i bezpieczeństwo naszego Zespołu, od dnia 16.03.2020 do odwołania, wprowadzamy zmiany w organizacji pracy firmy:

1. Nasz zespół handlowców, wdrożeniowców ERP, programistów, konsultantów korzysta z możliwości zdalnej pracy, dzięki czemu zapewniamy Państwu nasze stałe wsparcie.

2. Wszystkie zgłoszenia odnośnie konsultacji i pomocy technicznej, oraz bieżących spraw, prosimy kierować na adres e-mail : biuro@wdit.pl oraz telefonicznie pod numer : 22 427 75 75 lub do dedykowanych opiekunów.

3. Pomoc zdalna -

Prosimy Państwa o wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich okresie.

#ZOSTANWDOMU

Aktualne wersje enova365

Wersja 2003.1.1 (2003.1.1.17961) z dnia 03.04.2020


W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2003.1.1 enova365, która zawiera funkcjonalności wynikające z pakietu „Tarczy antykryzysowej”. Dotyczy ona przede wszystkim modułu Kadry i Płace oraz modułów Księgowych.
Moduł Kadry i Płace - zmiany:

 1. W zakresie zasiłków
  • odpowiednio wydłużony został limit dodatkowego zasiłku opiekuńczego (dotyczy również osób niepełnosprawnych do ukończenia 18. roku życia)
  • umożliwiono wypłatę wynagrodzenia chorobowego / zasiłku chorobowego dla osób, które zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po dniu 14 marca 2020 r.
  • osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie, zasiłek chorobowy (100%) naliczany jest od pierwszego dnia nieobecności.
 2. W zakresie badań lekarskich
  • automatyczne wydłużenie ważności badań okresowych
 3. W zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności
  • ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności została odpowiednio wydłużona
  • zaktualizowane zostały kwoty dofinansowań do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych (PFRON, Deklaracja WN-d wraz z załącznikami)
 4. W zakresie elastycznego czasu pracy
  • możliwość ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego /tygodniowego do odpowiednio 8 i 32 godzin (dotyczy wyłącznie wskazanych pracowników)
  • możliwość okresowego wprowadzenia równoważnego czasu pracy dla wybranych pracowników
  • w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o 20% (nie więcej niż do pół etatu) odpowiednio weryfikowana jest wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (zmodyfikowana procedura przyrównania do minimalnej płacy)
 5. W zakresie obsługi przestojów
  • rozbudowano mechanizm rozliczania przestojów opisanych w kodeksie pracy
  • wprowadzono możliwość rozliczenia wynagrodzenie w trakcie przestoju ekonomicznego
  • wprowadzono możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowanego przestojem ekonomicznym
 6. Deklaracje ZUS - zmieniono wykazywanie składki PPK finansowanej przez pracodawcę na deklaracji RCA.
 7. Wydruki nowe i modyfikacje:
  • Badania okresowe - dodano kolumnę "Termin przedłużony"
  • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaconych z FGŚP
  • Karta ewidencji czasu pracy „szczegółowa” - dodano kolumnę "Czas przestoju", w której wykazywana jest liczba godzin pracownika w okresie przestoju
  • PFRON - dodano nowy raport: Lista pracowników niepełnosprawnych z wydłużonym okresem niepełnosprawności COVID-19
Moduły Księgowe - zmiany:
 1. Zaktualizowano odsetki od 18 marca 2020 od należności i zobowiązań.
 2. W mechanizmie weryfikacji terminu przekazania dokumentu ZAW-NR (Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) zmieniono liczbę dni z 3 na 14 dni od daty zlecenia przelewu. Zmiana wprowadzona została na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568).
 3. W Sprawozdaniach finansowych konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Dane o działalności dodano parametr „Firma jest jednostką wpisaną do KRS” decydujący o tym czy do e-Sprawozdania Finansowego zostanie pobrany numer KRS.


Aktualne wersje Comarch Optima

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.4.1 jest już dostępna!


Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.4.1. Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim możliwość naliczania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, nowy plik JPK_V7, nowy formularz deklaracji PIT-37(26) z załącznikami oraz aktualne wzory deklaracji ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II. Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu